Về quê

Tôi muốn làm chim lượn khắp trời
Tự do bay nhảy, sống vui tươi.
Quanh năm ở phố nom to xác
Mấy tháng về quê thấy nhẹ người.
Dãi nắng dầm mưa chưa chắc khổ
Ăn sung mặc sướng dễ chi cười.
Dạy con cùng vợ mong không lớn
Hạnh phúc đong đầy tỏa khắp nơi.

Hà Nội, 15/05/2017 – TNBC 002
– Chuột Máy –

Viết một bình luận