Nhớ vợ

Mây buồn nhớ gió ngừng trôi
Đông sang nhớ nắng mang hơi ấm về.
Xa em lạnh lẽo bốn bề
Đếm ngày sao thấy lê thê thật dài.

Dáng gầy liễu yếu đào mai
Tấm thân nhỏ nhắn mệt nhoài tháng năm.
Chỉ mong sớm được về thăm
Nhà thêm tiếng nói, đêm nằm tỉ tê…

– Chuột Máy –

Viết một bình luận