Cơn gió thoảng

Thu vội vàng đi vắng
Se hơi lạnh khắp đường.
Vội vàng em khép nắng
Vương lại nét kiều thương.

Tình đến đọng như sương
Tình đi còn khoảng lặng
Thoảng qua mà sâu lắng
Âm ỉ cháy trong lòng.

Đông gõ cửa bên song
Làm tim ta dậy sóng
Lang thang tìm chiếc bóng
Trong gió chiều cô liêu…

Hà Nội, 01-12-2011
– Chuột Máy –

Viết một bình luận