An nhiên

Quê hương cảnh sắc thật yên bình
Chim hát, hoa cười, thiếu nữ xinh.
Thi thoảng cầm tiêu chơi nhạc sến
Đôi khi đặt bút viết thơ tình.
Xây chuồng chăn lợn vừa lòng vợ
Cuốc đất trồng rau đẹp ý mình.
Đâu cứ giàu sang đời mới sướng
An nhiên cuộc sống với gia đình.

Hà Nội, 01/05/2017 – TNBC 001
– Chuột Máy –

Viết một bình luận