Tiếp bạn

Cuối tuần tiếp bạn phải tưng bừng
Rượu quý trong vò uống một lưng.
Gà ướp nướng lu da óng ngậy
Chó làm rựa mận thịt thơm lừng.
Trước ôn tình cũ cười không ngớt
Sau tán chuyện nay vui quá chừng.
Cũng đã lâu rồi chưa hội họp
Anh em gặp lại rất chi mừng.

Hà Nội, 23/05/2017 – TNBC 004
– Chuột Máy –

Viết một bình luận